Bölüm Başkanı MesajıSevgili Öğrenciler,
 
Günümüzde küresel rekabetin yoğun yaşandığı iş dünyasında tüm sektörlerdeki işletmeler rekabeti fırsata dönüştürebilecek adımlar atmak zorundadır. İşletmeler açısından altyapı ya da teknoloji kolayca taklit edilebilen özelliklerdir. Ama teknolojiyi ve donanımı etkili ve verimli kullanabilen insan kaynağı kolay taklit edilememektedir. Bu nedenle de dış ticaret ve lojistik sektöründe sektörün ilerlemesi ve gelişmesi bakımından eğitimli ve donanımlı insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ders müfredatı iç ve dış paydaşların görüşlerine ve günümüz ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır. Müfredatımızda başta pazarlama, depolama, taşımacılık, ithalat ve ihracat, gümrük, işletme ve mesleki yabancı dil olmak üzere siz öğrencilerin iş yaşamlarına katkısı olacak birçok ders yer almaktadır. Bölümün son yarıyılı tamamen staja ayrıldığı için öğrencilerimiz mezun olmadan sektörle ilgili birçok tecrübe yaşayabilmektedirler. Erasmus değişim programı ile yurt dışında, Farabi programı ile yurt içinde öğrencilerimize eğitim fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile de üniversite-kamu ve özel sektör işbirliği sağlanarak sektörün rekabet gücünü yükseltecek projeler üretilmektedir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde lisans yanında lisansüstü eğitim de verilmektedir. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde doktora öğrencisi almaya başlayan Bölüm bu alanda doktora eğitimi veren Türkiye’deki birkaç devlet üniversitesinden biridir.
 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ders müfredatı, sektörle işbirliği, değişim programları ve lisansüstü eğitim olanakları ile uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili gerekli bilgi ve donanıma sahip, fırsatları yakından izleyen, her türlü yeniliğe açık, araştırmacı, sosyal sorumluluk bilinciyle etik değerlere saygılı, çalıştığı kişi ve kurumlara katma değer katan, alanında uzman profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 
Doç. Dr. Sezen Bozyiğit
Bölüm Başkanı