Sıkça Sorulan Sorular

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Sıkça Sorulan Sorular
 
 • Neden Tarsus Üniversitesini tercih etmeliyim?

Tarsus Üniversitesi genç bir üniversite olmasına rağmen güçlü ve dinamik bir gelişim göstererek kısa sürede başarısından söz ettiren bir üniversite haline gelmiştir. Teori ve uygulamaya dayalı zengin öğrenim deneyimi, dinamik ve güçlü akademik kadrosu ve kişisel gelişime yönelik seçmeli dersleri ile Üniversitemiz, öğrencilerine özgün ve yetkin bir eğitim imkânı sağlayacaktır. Başka bir deyişle Üniversitemiz, nitelikli eğitim, özgün ve ileri araştırma ile insanlığın gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan, saygın bir işbirliği içinde toplum yararına hizmet üreten, yenilikçi, değer katan ve gelişim odaklı bir üniversitedir. Eğitimimizin temel odağı ise öğrencilerimiz olup onların kendilerini keşfetmelerine, eğitim gördükleri alanda yetkin ve donanımlı bir şekilde mezun olmalarına azami özen gösterilmektedir. Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü için de ayrı bir önem arz etmektedir. Çünkü Tarsus, Mersin’de bulunan Türkiye’nin en büyük ikinci limanına ve Yenice’deki lojistik köye yakınlığının sağladığı stratejik konumdan dolayı bu sektör için önemli bir kenttir. Uluslararası ticaret ile ulaştırma ve lojistiğin iç içe geçtiği bir bölge olarak bilinen Mersin ili Türkiye’de lojistik merkez olma yönünden önem taşımaktadır. Mersin ülke içindeki coğrafi konumu, limanı, yapımı süren Yenice Lojistik Üssü ile yurt içi ve yurt dışına olan bağlantı kolaylığının sağlandığı avantajlarla yalnız Türkiye'nin değil aynı zamanda Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in en önemli ulaştırma ve lojistik merkezi konumundadır. Ülkenin en büyük limanlarından birini bulundurması, ilk serbest bölgeye sahip olması, yapılması planlanan Çukurova bölgesel havalimanı ve iki deniz ticaret odasından birisinin bu ilde olması Mersin’i lojistik anlamda son derece önemli kılmaktadır.

 • Tarsus’a ulaşım imkânları nelerdir?

Tarsus kentinin jeopolitik bir önemi bulunmakta olup, gerek havaalanına gerekse de Mersin ve Adana il merkezlerine yarım saat mesafededir. Havaalanından Havaş Servisleri ile Mersin ve Adana’dan da hızlı tren ile kısa sürede kent merkezine ulaşım sağlanmaktadır. Tarsus, Adana ve Mersin il merkezlerine eşit mesafede bulunan bir yerleşim yeri olup, bu kentleri birbirine bağlayan normal karayolu, otoyol ve hızlı tren ulaşımı ile erişilebilirliği yüksek olan bir kenttir.

 • Üniversiteye ulaşım olanakları yeterli midir?

Üniversitemiz Mersin-Adana otobanının kuzeyinde yer almakta olup, bu kentlerden karayolu, otoyol ve hızlı tren ile erişim sağlanacak kolay bir mevkidedir. Söz konusu ulaşım olanakları ile Tarsus’a gelindikten sonra yolcu taşıma kapasitesi yüksek olan Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile Üniversitemize kolaylıkla ulaşım sağlanabilecektir. Söz konusu toplu ulaşım araçlarının sefer sıklıkları zaman içerisinde artırılmış olup ulaşım noktasında öğrencilerimiz herhangi bir sorunla karşılaşmayacaktır.

 • Sosyal ve Kültürel olarak kişisel gelişimime Tarsus’un katkısı ne olacaktır?

Tarsus; coğrafi konum avantajı, 54 ilden fazla nüfusu, yapımı devam etmekte olan Çukurova Bölgesel Havalimanına yakınlığı, tarihi ve kültürel zenginliği ile ön plana çıkan kadim bir kenttir. Özellikle 54 ilden fazla bir nüfusa sahip olması, kentin sosyal ve kültürel olarak gelişmesini de sağlamıştır. Kentte çeşitli kurum ve kuruluşların düzenledikleri opera, tiyatro, konser gibi çokça kültürel ve sosyal organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Mersin ve Adana il merkezlerine olan yakınlığı, toplamda 4 milyon nüfusa sahip olan bu iki kentin tüm sosyal, kültürel ve ekonomik olanaklarından da istifade etmenize imkân sağlayacaktır. Nitekim her iki kentte Portakal Çiçeği, Limon Çiçeği, Turunçgiller, Milyonfest, Şaymana gibi festivaller yapılmakta, birçok sosyal ve kültürel etkinlik gerçekleştirilmektedir. Kentte bulunan alışveriş merkezi, öğrencilerin alışveriş ve yemek ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da hizmet sunmaktadır. Ayrıca kentimizin denize ve yaylalara olan mesafesinin de çok kısa olması nedeniyle aynı anda dört mevsimi yaşama imkânına sahip olacaksınız.

 • Tarsus’ta kiralar ve hayat şartları zorlayıcı mıdır?

Tarsus gerek coğrafî konumu gerekse de iklimi ile oldukça yaşanılabilir bir şehirdir. Bu avantajlar yaşam koşullarını kolaylaştırmakla birlikte ekonomik açıdan da kenti daha avantajlı hale getirmektedir. Kiralar makul bir seviyede olup tarımın ve ulaşımın gelişmesine bağlı olarak yaşam için gerekli zorunlu giderlerin ekonomik değeri diğer kentlere nazaran oldukça düşüktür.

 • Yurt imkânı var mıdır?

Tarsus'ta Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) ait üç adet yurt bulunmaktadır. Söz konusu yurtların kapasitesi yüksek olmakla birlikte kentte özel yurtlar da mevcuttur.

 • Üniversitede yemek imkânı var mıdır?

Üniversitemizin öğle öğünü için yemekhanesi bulunmakta olup, öğrencilerimize cüzi bir ücretle dört çeşit yemek imkânı sunulmaktadır. Ayrıca yerleşkemiz içerisinde kantinlerimiz de bulunmaktadır.

 • Üniversitede Öğrenci Kulüpleri bulunmakta mıdır?

Üniversitemiz bünyesinde kurulan ve bütün öğrencilere hitap eden öğrenci kulüplerimizin yanı sıra Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu da bulunmaktadır. Öğrencilerimizce herhangi bir kulüp kurulması istemi halinde bir öğretim üyesi söz konusu kulüp için danışman olarak görevlendirilmektedir. Öğrenci Kulüpleri için daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın internet sayfasına (http://sks.tarsus.edu.tr/) girerek “Öğrenci Toplulukları” kısmını ziyaret edebilirsiniz.

 • Neden Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünü seçmeliyim?

Küreselleşen dünya üzerinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik daha da önemli hale gelmiştir. Ülkemizde de sürekli olarak gelişmekte olan dış ticaret ve lojistik sektörü içerisinde büyük oranda istihdam açıkları mevcuttur. Çünkü günümüzde küresel rekabetin yoğun yaşandığı iş dünyasında tüm sektörlerdeki işletmeler rekabeti fırsata dönüştürebilecek adımlar atmak zorundadır. İşletmeler açısından altyapı ya da teknoloji kolayca taklit edilebilen özelliklerdir. Ama teknolojiyi ve donanımı etkili ve verimli kullanabilen insan kaynağı kolay taklit edilememektedir. Sektörün ilerlemesi ve gelişmesi bakımından eğitimli çalışanlara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle de lojistik geleceğin mesleklerinden birisidir. Bölümümüz öğrencilerine iş hayatında gerekli olacak bütün teorik ve uygulamalı eğitimler donanımlı akademisyenlerimiz tarafından verilmektedir.

 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün temel amacı nedir?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün temel amacı; vermiş olduğu nitelikli eğitim ile uluslararası ticaret ve lojistik alanında bilgi sahibi, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, sosyal sorumluluk bilincine sahip ve etik değerlere saygılı, disiplinler arası ve küresel bakış açısıyla araştırmalar yapıp çözümler üretebilen, takım çalışmasına yatkın, ulusal ve uluslararası alanlarda görev alabilecek mezunlar yetiştirmektir. Ayrıca uluslararası ticaret ve lojistik sektörünün güçlü olduğu bir bölgede sektörle işbirliği içerisinde çıktı odaklı olarak çalışmalar yapmak da hedeflenmektedir.

 • Bölümde alacağım derslerin geleceğime ve mesleki gelişimime katkısı ne olacaktır?

Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü ders müfredatı iç ve dış paydaşların görüşlerine ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır. Dinamik akademik kadromuzla Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde disiplinler arası bir eğitim verilmektedir. Söz konusu disiplin alanları; Uluslararası Ticaret, Lojistik, Gümrük Yönetimi, Ekonomi, İşletme, Finans ve Muhasebe’dir. Mezunlarımız, uluslararası ticaret ve lojistik alanında ulusal ve uluslararası işletmelerde uzman ve yönetici olarak görev alabilirler. Ekonomik ve hukuki faktörleri analiz ederek ve etik değerleri gözeterek görevlerini yerine getirirler. Bölümün son yarıyılı tamamen staja ayrıldığı için bölüm öğrencileri mezun olmadan sektörle ilgili tecrübeler yaşayabilmektedirler. Ayrıca Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile de üniversite-kamu ve özel sektör işbirliği sağlanarak sektörün rekabet gücünü yükseltecek projeler üretilmektedir. Ek olarak öğrenciler Türkiye'de veya yurtdışında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaparak akademik kariyerlerine devam edebilirler.

 • Bölümde akademik danışmanlık faaliyeti verilmekte midir?

Öğrencilerimize üniversite yaşantıları süresince, kayıtlı oldukları bölümün eğitim programları ve mevzuat ile ilgili her türlü danışma gereksinimlerini karşılamak amacıyla bir akademik danışman atanmaktadır. Her bir öğrenci için atanan Akademik Danışman, öğrencilerimize öğrenim hayatı boyunca karşılaşacağı bütün sorunlarda yardımcı olmakla birlikte kariyer planlaması konusunda da öğrencilerimizi destekleyerek geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olacaktır.

 • Mezuniyet sonrasındaki kariyer imkânları nelerdir?

Mezunlarımız, uluslararası ticaret ve lojistik alanında ulusal ve uluslararası işletmelerde uzman ve yönetici olarak görev alabilirler. Gümrük, limanlar, dış ticaret şirketleri, ithalat ve ihracat birimleri olan tüm şirketler ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının başvurabildiği tüm şirketlerde çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca Lisansüstü eğitim yaparak akademik kariyerlerini sürdürebilirler. Eğitim müfredatımız söz konusu istihdam olanakları dikkate alınarak, mezuniyet sonrasında oldukça geniş bir meslek seçme alternatifine sahip olabilmek için planlanmıştır.

 • Bölüm öğrencilerinin mezun olması için staj yapmaları gerekmekte mi?

Bölümümüzde mezuniyet öncesi iş yeri eğitimi zorunluluğu vardır. 8. dönem tamamen iş yeri eğitimine ayrılmıştır. İş yeri eğitimi sırasında öğrencilerimizin sigortaları okulumuz tarafından yapılmaktadır.

 • Bölüm öğrencileri yaz okulundan faydalanabilirler mi?

Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim-öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders/dersler alabilir. Alınan dersin/derslerin kredi ve notlarının transferi, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların dönüşümü, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

 • Bölüm öğrencileri ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarından (Farabi, Erasmus vb.) faydalanabilirler mi?

Öğrencilerimiz Erasmus programı ile bölümün anlaşma sağladığı yurtdışında bir üniversitede; Farabi programı ile de yurt içinde anlaşma sağladığı herhangi bir yükseköğretim kurumunda bir dönem ya da iki dönem eğitim görme imkânı kazanabilirler.

 • Bölümde eğitim dili nedir?

Bölümümüzün eğitim dili Türkçe’dir. Ancak, birinci sınıfta ilk dönem Yabancı Dil-1, ikinci dönem Yabancı Dil-2, üçüncü sınıfta iki yarıyıl boyunca “Mesleki İngilizce” dersi de müfredata eklenmiştir. Böylece öğrencilerimizin alana dair lisanlarının geliştirilmesine olanak sağlanmıştır.

Not: Öğrenci işleri ile ilgili bütün sorularınız için Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının sayfasında yer alan Sıkça Sorulan Soruları ziyaret etmeniz gerekmektedir.