Misyon ve Vizyon

Misyon
  • Vermiş olduğu nitelikli eğitim ile uluslararası ticaret ve lojistik alanında bilgi sahibi, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, sosyal sorumluluk bilincine sahip ve etik değerlere saygılı, disiplinler arası ve küresel bakış açısıyla araştırmalar yapıp çözümler üretebilen, takım çalışmasına yatkın, ulusal ve uluslararası alanlarda görev alabilecek mezunlar yetiştirmek,
  • Lisansüstü seviyede eğitim vererek uluslararası ticaret ve lojistik literatürüne ve uygulamaya katkı yapabilecek araştırmalar yapmak,
  • Uluslararası ticaret ve lojistik sektörünün güçlü olduğu bir bölgede sektörle işbirliği içerisinde çıktı odaklı olarak çalışmalar yapmak.

Vizyon
  • Öğrenciler tarafından tercih edilen ve sektörün aradığı mezunları veren bir bölüm olmak.