Bölüm Tanıtımı

Bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, dağıtım gibi tüm süreçlerini ifade eden lojistik, tüketim ihtiyaçlarımızın bize ulaşmasını sağlayan faaliyetlerin en önemlisidir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de lojistik sektörü özellikle son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiştir. Lojistiğin gelişiminde uluslararası ticaretin de önemli bir etkisi olmuştur. Türkiye coğrafi konumunun avantajıyla lojistik üssü olma yolunda ilerleme kaydettiği için lojistik sektörü iyi yetişmiş, nitelikli insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda da lojistik geleceğin mesleklerinden biri olarak görülmektedir. Tarsus, Mersin’de bulunan Türkiye’nin en büyük ikinci limanına ve Yenice’deki lojistik köye yakınlığının sağladığı stratejik konumdan dolayı bu sektör için önemli bir kenttir.

Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ilk öğrencilerini 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde almıştır. Bölümün kadrosunda bulunan bir profesör, üç doçent, bir doktor öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi ile üç yüze yakın lisans ve yüksek lisans öğrencisine eğitim verilmektedir. Öğrencilere ithalat ve ihracat, gümrük ve serbest bölgeler, lojistik, taşımacılık gibi doğrudan alanla ilgili mesleki bilgiler yanında mesleki İngilizce de öğretilmektedir. Uygulamalı eğitime önem verilen bölümde, yedi yarıyıl gerekli mesleki bilgileri alan öğrencilerimiz son dönemlerini ülkemizin önde gelen lojistik firmalarında çalışarak geçirmekte ve iş yaşamının gerektirdiği tecrübeyi kazanmaktadırlar. Ayrıca, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu ile öğrencilere, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile de tüm paydaşlara hizmet sunulmaktadır. Üniversitemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde açılmış olan doktora programı ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde doktora eğitimi veren birkaç devlet üniversitesinden biri olmuştur. Bölümümüz mezunları tüm şirketlerin dış ticaret ve lojistik departmanlarında iş bulabilecek olmakla birlikte özellikle ithalat ve ihracat firmaları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında da çalışabilirler. Ek olarak KPSS’ye girerek Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumunda üst düzey pozisyonlarda görev alabilirler.