Projeler

Doç. Dr. Sezen Bozyiğit, LTP, Hizmet İçi Eğitimin Tükenmişlik Sendromu Üzerindeki Etkisi: Lojistik Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, 2020.

Doç. Dr. Fatih Kaplan, GAP, TR 62 Adana- Mersin Bölgesindeki İhracatçı Firmaların COVİD-19 Salgını Sonrası Dış Pazar Stratejileri, 2020.